ได้เวลารับวันใหม่

Zendesk Sunshine คือโอเพ่นแพลตฟอร์ม CRM ที่มีความยืดหยุ่นซึ่งพัฒนาขึ้นจาก AWS ให้คุณเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าทั้งหมดได้สมบูรณ์ทุกบริบทไม่ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่ที่ใด และมอบเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนาและผู้ดูแลเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

เปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ ของแผน

หาแผนที่เหมาะกับคุณ

ราคา Zendesk Sunshine
เรียกเก็บค่าบริการรายปี (ต่อเจ้าหน้าที่ต่อเดือน) $0 * $19 * $59 *
เรียกเก็บค่าบริการรายเดือน (ต่อเจ้าหน้าที่ต่อเดือน) $0 * $25 * $69 *
รวบรวมโปรไฟล์ลูกค้าของคุณทั้งหมดไว้ในที่เดียว
โปรไฟล์รวมภายนอก 5 โปรไฟล์ต่อผู้ใช้ 15 โปรไฟล์ต่อผู้ใช้
ข้อจำกัด API 250 คำร้องขอต่อนาที 500 คำร้องขอต่อนาที
ติดตามการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดของลูกค้าของคุณ
กิจกรรมของ Zendesk**
กิจกรรมแบบกำหนดเองภายนอก 25,000 รายการต่อวัน 100,000 รายการต่อวัน
ระยะเวลาเก็บรักษากิจกรรม 90 วัน 1 ปี 3 ปี
ข้อจำกัด API 250 คำร้องขอต่อนาที 500 คำร้องขอต่อนาที
จัดเก็บและเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าของคุณทั้งหมดด้วย Custom Objects
บันทึก Custom Object 100k 500k 25M
บันทึกความสัมพันธ์แบบกำหนดเอง 100k 500k 25M
ข้อจำกัด API 500 คำร้องขอต่อนาที 750 คำร้องขอต่อนาที 1,000 คำร้องขอต่อนาที
สตรีมกิจกรรมไปยัง AWS ผ่าน Zendesk Events Connector
AWS Events Connector
ข้อจำกัด API 700 คำร้องขอต่อนาที 700 คำร้องขอต่อนาที

*แผน Sunshine ทั้งหมดจำเป็นต้องสมัคร Support Enterprise หรือ Support Suite Enterprise

**กิจกรรม Zendesk ภายในบางส่วนมีอยู่ใน EAP แล้ว